سلام کاربران تلگرام این عنوا راخواسته بودند عکس نوشته های عرفانی کمک از خدا

تصاویر کمک از خدا

که در این آلبوم از توپ تاپ گلچینی از عکس های متن دار و زیبا و فقط درباره ی کمک خواستن از خدا را با کیفیتی بالا و عالی شاهد هستید

عکس خدایا کمک

همیشه و همیشه این بندگان هستند که محتاج کمک خدا بوده و هستند

عکس خدایا کمک

یک مجموعه از تصاویر زیبا و خاص برای پروفایل شما و درمورد خداجونم کمکم کن را دانلود نمایید

مطلب و تصویر کمک از خدا

به جز خداوند یکتا و مهربان در زمان گرفتاری ها رنج ها و مشکلاتی که برای ما در طول زندگی پیش می اید از چه کسی میتوانی تقاضای کمک داشته باشیم و به جز خدا به چه کس دیگری میتوانیم اعتماد کنیم

مدد خواستن از خدا

وقتی که دل ادم ها میگیرد زمانی که خیلی تنها میشوند زمانی که پشیمان میشوند انتظار کمک و مدد را از چه کسی دارند خدایا تو برای من یک پناه گاه بزرگ و ابدی هستی خداوندا من از تو کمک میخواهم