دانلود مجموعه بزرگ عکس های پروفایل دخترونه اسپرت و شیک گالری تصاویر متن دار و زیبا و فقط با موضوع تیپ و لباس اسپرت را در لنزور شاهد هستید دخترهای زیبا که دارای لباس های اسپرت و بال رنگ های متفاوت و جالب هستند

عکس پروفایل دخترونه

:زدم زیر خنده کیا هم طبق معمول یه پوزخند باحال گوشه لبش نشست...کیا لبای نازکی داره ولی وقتی میخنده مث دی او قلبی میشه...دماغ نه کوچولو نه بزرگ ولی به صورتش میاد...چشمای عسلی مژه های متوسط...قدش 170...همیشه هم تیپای اسپرت و لش میزنه.شرمنده اون اول تعریف نکردم واستون....مغروره...در صورتی معذرت خواهی میکنه که واقعا کار اشتباهی ازش سر زده باشه....یه کوچولو مهلبونه...عشق این بچه نی نی خوشملاست ولی معتقده بعد 4 سالگی باس بندازیشون آشغالی ون شیطونو تخس میشن-_-لباس دخترونه تو لباساش پیدا نمیکنی-_-عشق کلاه کپ و کتونیه....حداقل 50 تا هندفری و ام پی تری پلیر داره...10 تا اسکیت برد داره...لامصب باهات رفیق شه هیچ جور ولت نمیکنه مگه اینکه خودت بهش بگی ..اونم لیاقت میخواد کسی که این باهاش دوست بشه...خب دیگه بسه...

تصاویر دخترانه

داشتم از پله ها میرفتم پائین...بکهیون و تهیونگ پائین پله ها واساده بودن..خدمه هم داشت پشت سرم میومد..آروم حواسم بود نخورم زمین یا کله پانشم...تهیونگ یه لحظه نگاهش اومد سمتم احساس کردم پام به چیزی گیر کرد سه پله آخری بودم که خواستم برم تو زمین...چشامو بستم...که دستی اومد زیر بغلمو نگهم داشت چشمامو باز کردم تهیونگ بود..نفسمو دادم بیرون..خیلی ترسیده بودم..یه دفعه چی شد؟
چشم غره ای به دختره رفت و وایسوندتم بکهیون دوید سمتم بازوامو گرفت:خوبی؟چیزیت نشد؟
من:آره.نه

عکس های دخترونه

خوبم..باید از اقا تهیونگ ممنون باشی
برگشتیم سمت وی...بیچاره خجالت کشید سرشو انداخت پائین و پشت گردنشو خاروند..لپشو کشیدم و گفتم:دستت درد نکنه عروسیت جبران میکنم
خندیدیم...
عکس قشنگ دخترانه

شب بود...داشتم از پله ها میرفتم سمت رستوران تا شاممو بخورم که باز یه خدمه دیگه پشتم سبز شد....کوکی داشت پشت سرم میومد...یکی زد پشت پام درد شدیدی تو پام پیچید لنگ زدم خواستم باز بیفتم که کسی از پشت نگهم داشت...برگشتم دیدم کوکیه..لبخندی زدم...
من:مرسی...

زیباترین عکس های دخملونه

کوکی:خواهش وظیفه بود...
لپشو کشیدم...رفتیم تو رستوران ...
کوکی:بکهیون کجاست؟
من:نمیدونم...
دقیقه ای بعد بکهیون با وی اومدن تو سالن...گونمو بوسید بعد شام رفتیم تو اتاقامون....بک تو فکر بود..
من:چیزی شده؟

عکس های دختر

بک:نه...
بغلم کرد گونمو بوسید و گفت؟:آرمینا...مواظب خودت ونی نی مون باش باشه؟اگه یه وقت من نبودم نترسیا...حتما یکی هست که مواظبت باشه
من:داری چی میگی؟چرا اینطوری حرف میزنی؟
بک:هیچی فقط عادی نیست تو یه روز دوبار بری تو زمین...
یه لحظه شک کردم و گفتم:راستی..چرا هر دفعه خدمه پشتم بوده با یکی از بچه های بی تی اس؟

 

عکس پروفایل دخترونه اسپرت

کاربر محترم برای مشاهده تصاویر بیشتر روی لینک پایین کلیک کنید
لنزور (2)

عکس پروفایل دخترونه پرانرژی