سلام دوستان عزیز،
صبح شنبه بخیر
با اکسیر مهربانی اندوه از دل بزدایید

و با اعجاز لبخند شادی آفرین باشید

عکس با متن در مورد صبح بخیر شنبه برای پروفایل (2)

صبح بخیر روز شنبه
سلام من
به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر
تمام جسم و جان او پر از نماز می شود
صبح بخیر روز شنبه ادبی
من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی
ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را
سرنگون میکند سلام


اس ام اس صبح بخیر شنبه عاشقانه
به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .
اس ام اس صبح بخیر شنبه رسمی
سلام من
به پیچکی که صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی کران دراز می شود
اس ام اس صبح بخیر شنبه
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
اس ام اس صبح بخیر شنبه
سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست
اس ام اس صبح بخیر شنبه
سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

عکس با متن در مورد صبح بخیر شنبه برای پروفایل (3)

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

 

صبح بخیر عشقم

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی

ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام