سلام صبح زیبای سه شنبه بخیر و شادی

بارالها،،در این روز دستانم را در دستانت میگزارم و تو را سپاس میگویم برای تمام داده ها و نداده هایت که اگر داده ای همه از لطف و عطوفتت بوده و نداده هایت همه از حکمت و معرفتت،،حال برای امروزم نیز از تو میخواهم تا به عزیزانم،اندیشه ای خلاق دیده ای بیناگوشی شنوا زبانی مهربان دستهایی بخشنده پاهایی استوار تنی سالم و تندرست و قلبی پر از عشق و دلدادگی و سبد سبد روزی حلال عطا کنی.بارالها بشنو و مستجاب کن که تنها تو شنونده ای پذیرا هستی برای نیاز هایمان.

به سه شنبه خوش آمدید
پیش بسوی یکروز بی نظیر
 روزتون سرشار از امید و انرژی مثبت
 و اتفاقهای خوب و شگفت انگیز
لبخند مهمون همیشگی لباتون
خدایا به امید تو
سلام صبح زیبایتون بخیر

سلام ... صبح همگی بخیر ... سه شنبه خوبی داشته باشید دوستان خوبم