سلام دوستان عزیز،

صبح یکشنبه بخیر

جانتان را به آسمان عشق پرواز دهید

ریه‌هاتان را از اکسیژن مهربانی پر کنید

و از موهبت نامکرر زندگی لذت ببرید

عاشقانه صبح بخیر

صبحا که تو می خوابی/من همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینی/من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال/من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

عاشقانه صبح بخیر

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر
آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

متن صبح بخیر عاشقانه

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.

به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

  عاشقانه صبح بخیر

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر .

 پیامک عاشقانه صبح بخیر

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی

بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

صبح بخیر عشقم

سلام صبح قشنگت آسمونی

گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

 عاشقانه صبح بخیر

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل
شروع کنم.

شعر عاشقانه صبح بخیر

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم