در این مطلب همراه باشید با عکس نوشته خودکشی،عکس نوشته درباره خودکشی،عکس نوشته درمورد خودکشی،عکس نوشته غمگین خودکشی

 

گاهی اینقدر خسته میشم که خستگیم در نمیشه . . .
درد میشه . . .

 

اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی


گاهی وقت ها تو زندگی می رسی به جائی که بن بست نیست اما دیگر مقصدی نداری می نشینی و تمام . . .


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی

دانلود عکس نوشته خودکشی
تو ماه را دوست داری . . .
منم ماه هاست که تو را . . .


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی


شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم !
خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی . . .


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی


از ساختار دنیا اطلاع زیادی ندارم ولی ، من هم دوست داشتم دنیای کسی باشم . . .
 

اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی

عکس نوشته غمگین خودکشی
چه سخت است در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن
به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستن


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیدرست است که بعضی ها بوده اند و بعضی ها هستند و خیلی ها هم بعدا می آیند . . .
اما من میخواهم عزیز ِ دل تو باشم . . . !
میدانی . . . ؟

 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیخب لامصب اگه رفتی با یکی دیگه مثل آدم بگو خدافظ !
دیگه چرا کم محلی میکنی آدم روانی بشه !

 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیاین روزها همه آدم ها درد دارند . . .
درد پول . . .
درد عشق . . .
درد تنهایی . . .
این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم . . .

 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیبعضی وقتا دردات انوقدر شخصی میشن که با خودتم حرفشو نمی زنی . . .
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیهمه اتفاق های خوب افتادند و دست و پایشان شکست !
این روزها اتفاق های خوب از ترس اتفاق های بد ، از افتادن میترسند . . .

 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیحرفهایم را فقط مورچه ها میفهمند، که بعد از مرگم گلویم را به تاراج میبرند!!
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیبه سلام ها دل نمیبندم ، از خداحافظی ها غمگین نمیشوم، دیگر عادت کرده ام به دوری و دوستی خورشید و ماه ….
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی


عکس نوشته های جدید خودکشی
هزار بار دیگر هم از شانه ای به شانه دیگر بغلتی ، این شب صبح نمیشود وقتی دلت گرفته باشد


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیگاهی باران همه دغدغه اش باران نیست ، گاهی از غصه ی تنها شدنش می بارد
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیچگونه به تاولهای پا میتوان گفت ، تمام مسیر طی شده اشتباه بوده است؟!
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیشاهی بود که برای خود سرگرمی ساخت ، که دو نفر بر روی کفه ترازو روند، و هرکسی که وزنش کمتر بود کشته شود. از بخت بدم من و یارم روبروی هم افتادیم. من برای اینکه یارم زنده بماند ، ۱۰ روز غذا نخوردم. روز مسابقه من خود را سبک گرفتم! غافل از اینکه یارم به پاهای خود وزنه وصل کرده بود !!!
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیغربت را نباید در الفبای شهر غربت جستجو کرد ، همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد ، تو غریبی …. غریبم !!
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیشب است و در به در کوچه های پر دردم … فقیر و خسته دنبال گم شده ام میگردم … اسیر ظلمت ام ای ماه پس کجا ماندی … من به اعتبار تو فانوس نیاوردم
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبیما و مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم … او به ظاهر گشت عاشق، ما به معنا سوختیم
 


اشعار شهادت امام حسن مجتبی, شهادت امام حسن مجتبی